Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard

W związku z zamiarem rozpoczęcia procedury zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, której celem będzie uaktualnienie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego terenu informujemy, że do dnia 17.08.2015 r. można składać pisemnie propozycję zmian do Studium w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, Informacje i wyjaśnienia w sprawie można uzyskać, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 5, pokój nr 204 i 205 w godz. 7.30 – 15.30, tel. 91 39 26 228 i 91 39 26 229.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla