Zaproszenie do Nowogardzkiej Rady Biznesu

Ideą przyświecającą powołaniu Nowogardzkiej Rady Biznesu jest budowa prestiżu i integracja środowiska nowogardzkich przedsiębiorców oraz działanie na rzecz umacniania przedsiębiorczości i zasad gospodarki rynkowej.
Nowogardzka Rada Biznesu ma być płaszczyzną sprzyjającą budowaniu wzajemnych relacji pomiędzy przedstawicielami władz gminy Nowogard a przedsiębiorcami.
W tym celu kilkakrotnie spotkałem się z przedstawicielami Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców. Wspólnie ze starszym cechu panem Dariuszem Szulejko ustaliliśmy, że w celu odformalizowania powołania i działania Nowogardziej Rady Biznesu, kwestiami związanym z jej funkcjonowaniem zajmie się Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.

zobacz wiecej