Punkt Urzędu Skarbowego

Burmistrz Nowogardu informuje,
że od dnia 2 marca 2017r. do dnia 2 maja 2017r.
przy Urzędzie Miejskim w Nowogardzie
uruchomiony zostanie punkt Urzędu Skarbowego,
wejście z tyłu Ratusza
.
Dni otwarcia: wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00

W  poniedziałek (27 marca br.)
w sprawach skarg i wniosków
mieszkańców będą przyjmowali:

zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski
oraz sekretarz Agnieszka Biegańska Sawicka