Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Trzy turnusy półkolonii letnich

Trzy turnusy półkolonii letnich
Podczas tegorocznych wakacji, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej - Pani Moniki Tandeckiej oraz Pani Sylwii Zielińskiej, w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” odbyły się trzy turnusy półkolonii letnich. W półkoloniach uczestniczyło ok. 95 dzieci ze szkół miejskich oraz wiejskich naszej gminy.

W pierwszym turnusie, który trwał 26 czerwca do 7 lipca, brały udział dzieci, które przez cały rok szkolny uczęszczały na świetlicę. Drugi turnus rozpoczął się 10 lipca i trwał do 21 lipca. Uczestniczyły w nim dzieci z SP nr 1, SP nr 4 oraz okolicznych wsi. Trzeci i ostatni turnus przeznaczony był dla dzieci z SP nr 2, SP nr 3 oraz okolicznych wsi. Turnus ten rozpoczął się 24 lipca, a skończył 4 sierpnia.

Czytaj więcej: Trzy turnusy półkolonii letnich

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc
W dniu 30.03.2017r. wolontariusze - uczniowie klasy IV b wraz z opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie wybrali się do Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, aby przeprowadzić szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wg programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”, opracowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakres szkolenia obejmował 3 podstawowe elementy: wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej, ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych) oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa - czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej.
Tego rodzaju aktywność przyczynia się do promowania idei ratowania życia oraz realnie wywiera wpływ na świadomość dzieci w społeczności lokalnej.

Świetlicowe „Dzień Kobiet”

Świetlicowe „Dzień Kobiet”
Dnia 10.03.2017 r był szczególnym dniem dla dzieci ze Świetlicy „Promyk” a mianowicie dla wszystkich kobiet. Tego dnia dzieci postanowiły uczcić ten dzień organizując przedstawienie. Przedstawiły krótką scenkę nawiązująca do owego dnia i pokazały swoje umiejętności taneczne i wokalne w „pokazie talentów”. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal i dały z siebie wszystko. Każde z nich zostało wyróżnione i dostało pamiątkowy dyplom.

Dzień Babci i Dziadka- Swietlica Promyk

babcia
W dniu 20.01.2017 dzieci z „Promyka” postanowiły zrobić niespodziankę swoim dziadkom z okazji ich święta, więc zabrali się do kreatywnego i twórczego myślenia. Tak o to powstały piękne laurki, które dzieci zabrały do domów i wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom.