facebook logo burza Radio Nowogard BIP

Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2020
26 225 119 zł

Ponad 1,5 mln zł pozyskanych przez burmistrza na modernizację oświetlenia drogowego w Nowogardzie

2021 04 08 burmistrz sowa8 kwietnia br., Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na dofinansowanie wymiany oświetlenia w ramach ogólnopolskiego programu “Sowa”. Tak dużej inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego w Nowogardzie nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Wielka inwestycja, która już niebawem wystartuje to efekt starań burmistrza Roberta Czapli w celu pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1 mln 547 tys. zł. Za taką kwotę będzie można wymienić 680 lamp w całym mieście, wraz z szafkami oświetleniowymi i głównymi przewodami.

Obecnie oświetlenie miasta polega głównie na starych, montowanych w latach 70-80 lampach, których oprawy się psują, przewody się topią ze starości, tworzą się zwarcia w łączach biegnących pod ziemią. Nocą w mieście panują egipskie ciemności, a w dzień, ku zdziwieniu mieszkańców lampy się świecą. Świecą się ponieważ serwis, aby wykryć usterkę, musi zapalić oświetlenie w całym mieście, żeby naprawić pojawiające się awarie.
Bez wątpienia miasto potrzebuje nowego oświetlenia, wymiany starych opraw, słupów, całych lamp, przewodów, całej nowej infrastruktury, aby oświetlenie było niezawodne.

W 2019 r. przeprowadzony został audyt energetyczny, który pokazał, że większość lamp jest do wymiany, część z nich już się nie nadaje do dalszej eksploatacji, a część musi zostać naprawiona. Dzięki audytowi udało się zidentyfikować te miejsca, które są punktami newralgicznymi i muszą być wymienione jako pierwsze. Są to ulice: Generała Bema, Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii Krajowej, Roosevelta, Wybickiego, Rataja, Grota Roweckiego, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Zamkowa, Kowalska, Warszawska, 5Marca, Plac Ofiar Katynia, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Promenada, Teren nad Jeziorem Nowogardzkim, Wojska Polskiego, Smużyny, Plac Wolności, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, Pileckiego,, Waryńskiego, Fabryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, Warszawska, 700 lecia, Bohaterów Warszawy, Radosława, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Racibora, Poniatowskiego, Cmentarna, Ogrodowa.

Nowy system oświetlenia będzie proekologiczny, dzięki automatycznemu sterowaniu większe natężenie światła będzie w godzinach, kiedy ruch uliczny i pieszy jest wzmożony i słabsze natężenie światła w godzinach kiedy ruch jest minimalny. Lampy nie będą świeciły pełną mocą całą noc, co pozwoli zaoszczędzić na opłatach za prąd.

Burmistrz Nowogardu pozyskał pieniądze na Dokształcanie Młodocianych Pracowników

Burmistrz Robert CzaplaBurmistrz Nowogardu Robert Czapla, pomimo czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z epidemią COVID-19 podejmuje działania aby pomóc nowogardzkim przedsiębiorcom oraz uczniom szkół  branżowych (zawodowych). Burmistrz  pozyskał  pieniądze w wysokości ponad dwustu tysięcy złotych z Funduszu Pracy, na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pieniądze te w wysokości dokładanie 213.083,00 zł trafią do nowogardzkich pracodawców zatrudniających uczniów. Dzięki  tym środkom, młodzież z nowogardzkich szkół zawodowych będzie mogła w praktyce nauczyć się wybranego przez siebie zawodu np. fryzjera, mechanika, piekarza, a przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe pieniądze na rozwój swojej działalności.

Jowita Kogut
Referat Edukacji

Burmistrz Robert Czapla pozyskał środki dla oświaty

Kolejne środki pozyskane przez burmistrza na łagodzenie skutków pandemii COVID-19
W dniu 25 listopada br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pozyskując tym samym grant w kwocie 306 747 zł (100% dofinansowania) w ramach realizacji projektu pod nazwą POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem pozyskania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych, oraz placówkach edukacyjnych  prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych z terenu województwa zachodniopomorskiego . Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ww. osób poprzez zapobieganie i ograniczenie skutków COVID-19.
W ramach wsparcia grantowego przewidziane są koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz poniesione inne wydatki związane z walką z COVID-19, wymagane przepisami prawa - w tym w szczególności zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Przewidziane w projekcie  działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

Czytaj więcej: Burmistrz Robert Czapla pozyskał środki dla oświaty

Kolejne fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu na ochronę środowiska

b_260 _ 192_16777215_00_images_2019_05_24_Racibora_umowa_IMG_0393.jpgW trosce o ochronę środowiska, w dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie utylizacji odpadów powstających z działalności rolniczej.
Problem z tego typu odpadami wiąże się głównie z tym, że nie są on uznawane za odpady komunalne. Jak określa ustawa o odpadach, to na rolniku, jako wytwórcy odpadów (w postaci np. folii) ciąży obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z przepisami prawa (art. 22 ustawy o odpadach). Wcześniej często to pracownicy firm specjalizujących się w utylizacji odpadów odbierali bezpośrednio tego typu śmieci od rolników.
Co więcej, Chiny przestały skupować m.in. folie rolnicze z krajów UE, co doprowadziło do nadpodaży tych tworzyw sztucznych i wzrost kosztów ich utylizacji.
Aby temu przeciwdziałać, wdrożono pilotażowy ogólnopolski program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W okresie listopad/grudzień 2019 r., Urząd Miejski w Nowogardzie prowadził nabór deklaracji od zainteresowanych tematem rolników, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem.
W efekcie zebrano deklaracje na usunięcie blisko 270 ton odpadów z działalności rolniczej - folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Na tej podstawie Burmistrz Nowogardu złożył w NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie na kwotę 135 000,00 zł (100% wartości projektu, bez udziału środków własnych gminy), który został pozytywnie oceniony przez zarząd i skierowany do realizacji na podstawie stosownej umowy.
Dzięki temu, już w najbliższym czasie zostanie dokonany wybór podmiotu odpowiedzialnego za odbiór oraz poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz wyznaczenie miejsca i terminów ich zbiórki.