Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2019
19 615 750,00 zł

Rządowy program „Opieka 75+”

2019 05 09 czapla 2019 05 09 75

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „ Opieka 75 +” na rok 2019
W związku z tym, Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na pierwsze półrocze 2019 r. w kwocie 24.310,00 zł na usługi opiekuńcze.
Od 01.01.2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, program jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej jak było w roku 2018, ale także do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Czytaj więcej: Rządowy program „Opieka 75+”

Jesteśmy dla ludzi

Jesteśmy dla ludziBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie pozyskali fundusze wys. 384.536,43 zł w ramach działań Programu Operacyjnego – 2.5 Wiedza, Edukacja, Rozwój Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych , która będzie polegała na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki takiej modernizacji poprawi się sprawność obsługi klienta. Projekt będzie realizowany od 01.04.2019r do 30.04.2020.

Ruszają prace przy świetlicy w Wyszomierzu

2018/09/20_Wyszomierz_umowa
W czwartkowy wieczór (20 września br., o godz. 19.30), w remizie OSP Wyszomierz doszło do spotkania burmistrza Roberta Czapli z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. Głównym wątkiem tego spotkania było podpisanie umowy na dofinansowanie budowy świetlicy w Wyszomierzu ze środków unijnych. Umowa opiewa na finansowanie przez Marszałka nowogardzkiej inwestycji w wysokości 63,63%. To kolejne pieniądze unijne, które trafiają do naszej gminy. Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko współpracownicy burmistrza i wicemarszałka, ale był również sołtys Długołęki Jacek Jankowski, który jako prezes Stowarzyszenia Jutrzenka (działającego również na terenie sołectwa Wyszomierz) wielokrotnie na różnych spotkaniach dopytywał burmistrza o świetlicę dla Wyszomierza, pamiętając te czasy, kiedy jego sołectwo nie miało w ogóle świetlicy. Obecni byli także mieszkańcy Wyszomierza, sołtys sołectwa Wyszomierz, Rada Sołecka oraz radni, a wśród nich m.in. radni powiatowi Kazimierz Lembas i Jerzy Jabłoński.

Czytaj więcej: Ruszają prace przy świetlicy w Wyszomierzu

Burmistrz pozyskał dofinansowanie dla jednostek OSP


Burmistrz pozyskał dofinansowanie dla jednostek OSP
W środę 25 lipca br. w Szczecinie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę, dzięki której Gmina Nowogard otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenie ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na rzecz naszej Gminy. W tym przypadku jest to niemal 45 tys. zł, które trafią do naszych jednostek OSP – mówi Burmistrz Nowogardu. 

Dzięki środkom, jednostki zostaną wyposażone w sprzęt medyczny, który może być wykorzystany w czasie akcji ratunkowych przy między innymi zdarzeniach drogowych.

(bs)