Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2019
19 615 750,00 zł

Dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Dofinansowanie w wysokości
33 700,00 zł.
z Ministerstwa Finansów
przeznaczone na dofinansowanie nowogardzkich szkół w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Nazwa i adres szkoły / placówki Wnioskowana kwota dofinansowania (w zł*)
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki w Nowogardzie 4 450,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Nowogardzie 5 200,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie 4 300,00 zł
Szkoła Podstawowa w Błotnie 2 200,00 zł
Szkoła Podstawowa w Długołęce 4 800,00 zł
Szkoła Podstawowa w Orzechowie 2 800,00 zł
Szkoła Podstawowa w Wierzbięcinie, 3 750,00 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie 6 200,00 zł
Razem 33 700,00 zł

Dodatkowe fundusze na wóz strażacki dla OSP Błotno

 

Dodatkowe dofinansowanie w wysokości
40 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
tym samym poziom dotacji z WFOŚiG wzrósł z 35 000 zł do 75 000 zł.

 

„Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”

2014 06 05 matematyka 01Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projektodawca : Gmina Nowogard
Tytuł Projektu  : „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”
Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
Czas realizacji projektu : okres 3 lat