Rata za alkohol do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

2021r.
PLAC WOLNOŚCI
Godz. 10:00 do 14:00

 • 07 - stycznia odwołane, awaria ambulansu.
 • 11 -lutego
 • 11 - marca
 • 08 - kwietnia
 • 06 - maja
 • 10 - czerwca odwołane, awaria ambulansu.
 • 08 - lipca
 • 05 - sierpnia
 • 16 -września
 • 07 - pażdziernika
 • 03 - listopada
 • 09 - grudnia

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit