Rata za alkohol do 31 maja 2017

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń

Przebudowa kanalizacji deszczowej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE POD NAZWĄ

Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard – SEPARATOR S23

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza do składania ofert w postępowaniu w terminie do 26 maja 2017 r. godz. 9:00.

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 27 styczeń Nowogardzki Dom Kultury
  • 23 lutego Nowogardzki Dom Kultury
  • 24 marca Nowogardzki Dom Kultury
  • 6 kwietnia Plac Wolności
  • 11 maja Plac Wolności
  • 8 czerwca Plac Wolności
  • 7 września Plac Wolności
  • 5 października Plac Wolności

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit