PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 6 lutego 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 6 marca 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 5 kwietnia 2018r. - Nowogardzki Dom Kultury
  • 10 maja 2018r. - Intermarche, ul. Stanisława Rzeszowskiego 4
  • 7 czerwca 2018r. - Plac Wolności
  • 6 września 2018r. - Plac Wolności
  • 4 października 2018r. - Plac Wolności

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit