Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

  • 27 styczeń Nowogardzki Dom Kultury
  • 23 lutego Nowogardzki Dom Kultury
  • 24 marca Nowogardzki Dom Kultury
  • 6 kwietnia Plac Wolności
  • 11 maja Plac Wolności
  • 8 czerwca Plac Wolności
  • 7 września Plac Wolności
  • 5 października Plac Wolności

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit