INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁAT ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELI UKRAINY

Przepraszając za utrudnienia uprzejmie informujemy, że ze względu na przekazanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków w wysokości niepokrywającej zaangażowania Gminy Nowogard mogą nastąpić opóźnienia w wypłatach świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

Z chwilą otrzymania od Wojewody Zachodniopomorskiego zaangażowanych środków, realizacja wypłat zostanie niezwłocznie wznowiona.

Sekretarz Gminy Nowogard
Paweł Juras