Zgodnie z dotychczasowymi decyzjami Rządu  szkoły były zamknięte do 26 kwietnia. Od wielu dni otrzymywaliśmy zapytania od rodziców zaniepokojonych brakiem informacji co dalej. Niestety na ich pytanie dotychczas nie mogliśmy odpowiedzieć. Żadnej informacji  nie posiadało również Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Dopiero dziś, w południe, można by rzec, że w ostatniej chwili, na konferencji Premiera i Ministra Edukacji Narodowej, Rząd poinformował że wszystkie placówki oświatowe mają zawieszone zajęcia do  24 maja 2020 r.

Egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca, natomiast egzaminy maturalne od 8 czerwca 2020r. 

Kierownik ZEAS Lilla Kaźmierowska