Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Zakończył sie remont przy ul. 3 Maja
Przy ul. 3 Maja zakończyła się wymiana starej nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk na odcinku 92 mb od skrzyżowania z ul. Zieloną za kwotę 42.463 zł. Wykonawcą robót jest firma AZBUD Zdzisław Ajs z Nowogardu w ramach umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowogard.