Rata za alkohol do 30 września 2021 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2021 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

nasadzenia
W ramach zagospodarowania terenu placu zabaw położonego w miejscowości Trzechel dokonano nasadzeń ozdobnych 4 szt. drzew gat. wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ i 4 szt. krzewów gat.  irga cotoneaster „szczepiona na pniu. 

Wkopania drzewek dokonał zastępca burmistrza Jacek Rafiński, sołtys Trzechla Krzysztof Feliksiak wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego odpowiedzialnym za nasadzenia Arturem Bajerskim. Posadzenie drzewek z pewnością upiększy teren placu zabaw, z którego na codzień korzystają dzieci.