Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozyskał środki pieniężne z programu Burmistrz Roberta Czapla pozyskał pieniądze dla Oświaty w ramach programu „Aktywna tablica”, który finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkoły oraz obejmuje lata 2020-2024.

Celem projektu jest doposażenie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tym roku, Burmistrz także podpisał kolejną umowę dla szkoły ponadpodstawowej - II Liceum Ogólnokształcącego.

Dzięki programowi „Aktywna Tablica” szkoły otrzymały sprzęt elektroniczny tj.: tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. W ramach tego programu uczniowie zyskali nowocześniejszy sprzęt i możliwość nauki w nowocześniejszych warunkach.

W programie tym w sumie wzięło udział już 9 szkół, łącznie otrzymując 3 projektory ultrakrótkoogniskowe, 2 głośniki, 14 tablic interaktywnych oraz 11 monitorów interaktywnych. Zadowolenie i uznanie wypływające z udziału prezentuje krótka wypowiedź dyrektor Anny Łysiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie o potrzebie programu Aktywna Tablica: - „uczniowie dzięki regularnemu korzystaniu z nowoczesnych technologii podczas zajęć edukacyjnych nie tylko utrwalają wiadomości, wykonują dodatkowe ćwiczenia, ale też zwiększają swoją motywację do nauki poprzez atrakcyjną formę zajęć, która jest im dużo bliższa niż tradycyjna metoda podawcza. Dużo chętniej realizują projekty multimedialne np. prezentacje, blogi, programy telewizyjne, audycje radiowe, wirtualne plakaty.”

Referat Edukacji