2020 05 13 cmentarz 1W trosce o osoby  odwiedzające nowogardzką nekropolie Burmistrz Robert Czapla po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, które odbyły się na początku roku za pośrednictwem profilu Urzędu Miejskiego na facebooku i wyłonieniu wykonawcy w drodze konkursu ofert, podjął decyzję o montażu stojaków na narzędzia na Cmentarzu komunalnym w Nowogardzie. Cztery stojaki rozmieszczone zostaną wzdłuż alei prowadzącej od kaplicy do kolumbarium. Wyposażone będą w grabki metalowe, grabie do liści, haczki oraz wiaderka.
Stojaki pojawią się już na początku czerwca co umożliwi wszystkim chętnym bezpłatne skorzystanie z narzędzi celem uporządkowania grobów ich bliskich. Mamy nadzieje, że to udogodnienie zadowoli wielu  mieszkańców naszego miasta a narzędzia nie zostaną zniszczone lub ukradzione.

Adam Aniuksztys
Wydział GKMiOŚ