Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Ostatnie poprawki...i czas na Gminne Dożynki 2013

Gminne Dożynki 2013

W czwartek, 29 sierpnia o godz. 15.45 w Wierzbięcinie, burmistrz dokonał odbioru prac, które były wykonywane dotychczas w ramach przygotowania do Gminnych Dożynek 2013. W wizycie roboczej w Wierzbięcinie, burmistrzowi Nowogardu towarzyszyli: Damian Simiński - za-ca burmistrza, Monika Pękala – sołtys Wierzbięcin, Tadeusz Fiejdasz – kierownik wydziału GKMiOŚ, Beata Wojewoda - z wydziału GNGR oraz Jarosław Hołubowski – koordynator prac wykonywanych przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym. Stan przygotowań do dożynek jest w większości spraw zadowalający, pozostało jeszcze do wykonania: podkoszenie trawy i zebranie jej z całego boiska, rozłożenie oraz dorobienie dodatkowych elementów podestu, aby można było na nim wygodnie w dzień dożynkowy tańczyć, ustawienie masztów i zawieszenie na nich flag, przyozdobienie zabudowań przez gospodarzy oraz przyozdobienie boiska, naprawa uszkodzeń w chodnikach na terenie boiska. Już dziś jednak można powiedzieć, wjeżdżając do Wierzbięcina od strony Nowogardu, że wieś żyje świętem dożynkowym, które odbędzie się już jutro - 31.08.2013 r.

Piotr Suchy