2020 03 11 baner

Zgodnie z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19, na terenie województwa zachodniopomorskiego przedłużeniu ulega zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej. Przedłużenie zawieszenia działalności na terenie województwa od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. M. Ościłowski