Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2020/01/10_Wizyta/
W piątek 10 stycznia br. nowogardzki ratusz odwiedził Poseł na Sejm RP Dariusz Wieczorek. W trakcie spotkania z burmistrzem Robertem Czaplą rozmawiano między innymi o możliwościach dalszego rozwoju Ziemi Nowogardzkiej pod względem realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych.
Wizyta posła Dariusza Wieczorka w Nowogardzie była pierwszą tego typu oficjalną wizytą od czasu wyborów parlamentarnych - te przeprowadzono w październiku ubiegłego roku. Wówczas to na obecnego posła Dariusza Wieczorka, startującego z listy Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mieszkańcy okręgu nr 41 oddali blisko 25 tysięcy głosów. (mo)