Ogłoszenie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie o wynikach naboru na pełnienie funkcji koordynatora projektu.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje o wyniku naboru na pełnienie funkcji koordynatora projektu w związku z realizacją projektu: „ Jestesmy dla ludzi” Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie informuje, że na pełnienie funkcji koordynatora projektu został wybrany Pan Marcin Dudek.

Projekt „Jesteśmy dla ludzi” Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Skuteczna pomoc społeczna