PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2018/12/28_ksiazka/
W październiku tego roku burmistrz Robert Czapla spotkał się z burmistrzem Pomerode Ércio Kriekiem. O spotkaniu, które nie przeszło bez echa również w brazylijskim Pomerode, pisaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego oraz w Nowogrdzkich Wiadomościach Samorządowych.  

- Nowogard to piękne miasto. Widać, że ma  dobrego gospodarza - mówił podczas wizyty Ércio Kriek. Obaj burmistrzowie postanowili wówczas o zacieśnieniu relacji partnerskich pomiędzy miastami. Już w styczniu przyszłego roku z rewizytą do Pomerode uda się burmistrz Robert Czapla zaś burmistrz Pomerode Ércio Kriek ponownie odwiedzi Nowogard 30 kwietnia - w 710. rocznicę nadania Nowogardowi praw miejskich. Jak wielokrotnie podkreślał burmistrz Robert Czapla, chce on nadal rozwijać współpracę z brazylijskim Pomerode tak, by dołączyło ono do grona miast partnerskich Nowogardu, którymi są już Heide, Gützkow, Gornji Milanovac, Veles oraz Kävlinge.

Spotkania partnerskie pomiędzy Burmistrzami Nowogardu i Pomerode zapoczątkowała wizyta mieszkającego w Pomerode Michela Gustmanna – prawnuka dawnych mieszkańców Konarzewa, który w poszukiwaniu korzeni swojej rodziny odwiedził Nowogard, gdzie został serdecznie przyjęty przez burmistrza Roberta Czaplę. Przypomnijmy: historie rodów mieszkańców Jarchlina, Konarzewa, Kulic i samego Nowogardu sięgają 1868 r., kiedy to wiele rodzin wyjechało z tych terenów do Brazylii.

Interesujące opracowanie o losach jednej z rodzin na przestrzeni 150. lat, zawierające m.in. drzewo genealogiczne rodu Siewert stworzył potomek – Rogerio Siewert. Książka, ilustrowana fotografiami Michela Gustmanna ukazuje szereg zdjęć z wcześniejszych wizyt delegacji brazylijskiej w Nowogardzie. Spisana przez autora w języku portugalskim historia rodów, wzbogaci powstającą w Nowogardzkiej Bibliotece Publicznej Izbę Pamięci. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy chcą przejrzeć to opracowanie zapraszamy do nowogardzkiej biblioteki. (BS. Fot. BS)