Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/10/12_Sprzet_dla_OSP_Blotno
W piątek, 12 października br., burmistrz Robert Czapla, w obecności Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych dh. Artura Koniora, druhów oraz sołtys Danuty Nowak, przekazał nowy sprzęt ratowniczy dla OSP w Błotnie.

Przypomnijmy, że 25 lipca br. w Szczecinie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, burmistrz podpisał umowę, dzięki której Gmina Nowogard otrzymała dotację w wysokości 50 tys zł z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenie ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach tego doposażenia, do jednostki w Błotnie trafił: defibrylator AED, dwie teleskopowe podpory ratownicze przeznaczone do stabilizacji ratowniczej oraz najaśnica wyposażona w długi maszt teleskopowy o długości 180 cm i w wytrzymały moduł świetlny LED.

- Dobrze, że ten sprzęt trafił do Waszej jednostki – powiedział burmistrz Robert Czapla do druhów. - Jednak życzę Wam, abyście nie musieli z niego korzystać, a najlepiej wcale. (ps)