Rata za alkohol do 31 maja 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociąguBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Goleniów-Płoty, którego trasa będzie przebiegać przez teren gminy Nowogard przez następujące obręby: Nowe Wyszomierki, Krasnołęka, Długołęka, Kulice, Nowogard, Wojcieszyn, Maszkowo, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce.

Spotkanie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie Plac Wolności 1 w dniu 28.08.2018r o godz. 12.00.

Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu między innymi etapy procesu inwestycyjnego, przekazać praktyczne informacje dla właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana budowa gazociągu, omówić zasady odszkodowań dla właścicieli nieruchomości wynikające ze specustawy.