PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociąguBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. serdecznie zapraszają zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Goleniów-Płoty, którego trasa będzie przebiegać przez teren gminy Nowogard przez następujące obręby: Nowe Wyszomierki, Krasnołęka, Długołęka, Kulice, Nowogard, Wojcieszyn, Maszkowo, Żabowo, Brzozowo, Boguszyce.

Spotkanie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie Plac Wolności 1 w dniu 28.08.2018r o godz. 12.00.

Podczas spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu między innymi etapy procesu inwestycyjnego, przekazać praktyczne informacje dla właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana budowa gazociągu, omówić zasady odszkodowań dla właścicieli nieruchomości wynikające ze specustawy.