PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Trwają remonty drogowe na terenie naszej gminy zlecone przez burmistrza Roberta Czaplę. Wszystko to, dla zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pojazdami między miejscowościami gminy. Obecnie remontowane są następujące odcinki dróg/ulic:

Plac Ofiar Katynia
Plac Ofiar Katynia

 

 

 

 

 

ul. 3 Maja - zmiana organizacji ruchu
ul. 3 Maja - zmiana organizacji ruchu

 

 

 

 

 

ul. Nadtorowa
ul. Nadtorowa

 

 

 

 

 

ul. Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

ul. Zamkowa
ul. Zamkowa