PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


2018/06/11_Gol_Zawody
W sobotę 9 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Goleniowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze, w których wzięły udział młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu goleniowskiego. Wśród startujących drużyn była także jednostka OSP Osowo, której kibicował m.in. zastępca burmistrza Nowogardu Krzysztof Kolibski.  

Drużyna młodzieżowa z OSP Osowo wystartowała w konkurencjach ćwiczenie bojowe i sztafeta, w kategorii wiekowej 6 – 13 lat. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu przez druha Krzysztofa Borowskiego, młodzi strażacy z Osowa zajęli 1 miejsce na 10. startujących zespołów.

Drużyna młodzieżowa przy OSP Osowo istnieje od trzech lat. (bs., fot. OSP Osowo/KK)