1W piątek, 8 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników z Jerzym Furmańczykiem.

Podpisana umowa dotyczy świadczenia usług na rzecz Gminy przez okres 30 miesięcy, za łączną kwotę 867.963,60 zł.

Przedmiotem podpisanego zamówienia jest: sprzątanie jezdni oraz chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz z nich nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, usuwanie wszelkiej roślinności, która zarasta chodniki i krawężniki oraz inne usługi.

Warto tu nadmienić, że firma pana Jerzego Furmańczyka została wyłoniona dopiero w wyniku IV postępowania przetargowego. Na wcześniejsze ogłoszeia przetargowe albo nie było zgłoszeń albo propozycje finansowe potencjalnych wykonawców, znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy (powyżej kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy). (ps)