PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.


1W piątek, 8 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników z Jerzym Furmańczykiem.

Podpisana umowa dotyczy świadczenia usług na rzecz Gminy przez okres 30 miesięcy, za łączną kwotę 867.963,60 zł.

Przedmiotem podpisanego zamówienia jest: sprzątanie jezdni oraz chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz z nich nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, usuwanie wszelkiej roślinności, która zarasta chodniki i krawężniki oraz inne usługi.

Warto tu nadmienić, że firma pana Jerzego Furmańczyka została wyłoniona dopiero w wyniku IV postępowania przetargowego. Na wcześniejsze ogłoszeia przetargowe albo nie było zgłoszeń albo propozycje finansowe potencjalnych wykonawców, znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy (powyżej kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy). (ps)