Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W związku z Państwa licznymi prośbami o wydłużenie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przychylamy się do Państwa potrzeb, serdecznie zapraszamy w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) Urząd będzie czynny w godzinach od 07:30 do 17:30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek-wigilia) Urząd Miejski w Nowogardzie będzie nieczynny.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja


1W piątek, 8 czerwca br., w nowogardzkim ratuszu, burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników z Jerzym Furmańczykiem.

Podpisana umowa dotyczy świadczenia usług na rzecz Gminy przez okres 30 miesięcy, za łączną kwotę 867.963,60 zł.

Przedmiotem podpisanego zamówienia jest: sprzątanie jezdni oraz chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, utrzymanie zimowe jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Nowogard, opróżnianie koszy ulicznych i wywóz z nich nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, usuwanie wszelkiej roślinności, która zarasta chodniki i krawężniki oraz inne usługi.

Warto tu nadmienić, że firma pana Jerzego Furmańczyka została wyłoniona dopiero w wyniku IV postępowania przetargowego. Na wcześniejsze ogłoszeia przetargowe albo nie było zgłoszeń albo propozycje finansowe potencjalnych wykonawców, znacznie przewyższały możliwości finansowe Gminy (powyżej kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy). (ps)