PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/06/09_Krasnoleka_swietlica
W czwartek, 7 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał ogłoszenie przetargowe na wybudowanie świetlicy w Krasnołęce.

Zanim to nastąpiło, burmistrz przedstawił projekt budynku gospodarczego, który będzie pełnił funkcję również świetlicy wiejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli: zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów Rita Mazurczak oraz sołtys Krasnołęki Anna Rakowska wraz z Radą Sołecką.

Planowany parterowy budynek gospodarczy ma posiadać toaletę oraz zaplecze kuchenne.

Na tą inwestycję burmistrz Robert Czapla pozyskał dofinansowanie zewnętrzne w wysokości blisko 64%. Jeżeli nic ni stanie na przeszkodzie i nie będzie problemu z pozyskaniem wykonawcy, to jeszcze w tym roku mieszkańcy Krasnołęki powinni otrzymać klucze do swej świetlicy. (ps)