PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 31 stycznia 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2137), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2019r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży. Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2018/03/13_Burmistrz_z_wizyta_u_mieszkanki_Wyszomierza
We wtorek, 13 marca br., burmistrz Robert Czapla wraz z kierownik OPS Dorotą Maślaną, udali się do Wyszomierza, aby sprawdzić efekt dotychczas wykonanych prac. Była to też okazja, aby dopytać się p. Józefy, czy czegoś jeszcze nie potrzebuje. 

Pani Józefa, na ręce burmistrza, złożyła słowa podziękowania dla wszystkich, którzy o jej los się upomnieli.

Przypomnijmy, że w dniu 14.02.2018 r., po otrzymaniu sygnału o niepokojącej sytuacji mieszkanki Wyszomierza, burmistrz Robert Czapla podjął działania wspierające.

Podczas wizyty u p. Józefy Stelmasiak zdiagnozowano najpilniejsze potrzeby i w tym samym dniu, dostarczono opał w postaci drzewa. Z uwagi na brak pomieszczenia na opał, burmistrz zaproponował zakup plandeki zabezpieczającej opał przed zimowymi warunkami atmosferycznymi. Plandeka została zakupiona i dostarczona do zainteresowanej. Z uzyskanej informacji o stanie zdrowia p. Stelmasiak, burmistrz zaproponował również  zorganizowanie wizyty domowej lekarza rodzinnego, ponieważ ww. uskarżała się na zły stan zdrowia. Wizyta lekarska odbyła się dnia następnego. Mając na uwadze zapewnienie godnych warunków do życia, zostało zorganizowane przez włodarza naszej gminy spotkanie z przedstawicielami Enea w Goleniowie oraz PUWIS-u z Nowogardu. Celem rozmowy była poprawa warunków życia oraz możliwość podłączenia wody i energii elektrycznej do mieszkania p. Stelmasiak.

W dniu 16 lutego 2018 r. podłączono dopływ wody do mieszkania. Burmistrz podczas rozmowy podkreślił konieczność opróżnienia szamba na posesji. Wszystkie te czynności zostały zrealizowane. Podczas ww. spotkania, Burmistrz Nowogardu wynegocjował również możliwość podłączenia energii elektrycznej. Wniosek o jej podłączenie został wysłany do Enea w Goleniowie. Burmistrz wyraził konieczność skierowania na miejsce elektryka w celu oszacowania kosztów i sposobu podłączenia energii w lokalu oraz konieczność zorganizowania usług Zduna z uwagi na niedrożność jednego pieca. Udrożniono także przewody kominowe. Podłączono skrzynkę elektryczną z bezpiecznikami. Sporządzono schemat podłączenia energii w porozumieniu z ENEa. Ustalono, iż instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania. Zakupiono nowe gniazdka i włączniki. Podłączenie energii elektrycznej w toku. Na wniosek Burmistrza uporządkowano również teren posesji, na którym znajdowały się niepotrzebne krzewy. Dzięki temu, wyznaczono miejsce na skład opału, a mieszkanka może poruszać się swobodnie po posesji. Odnowiono wewnątrz budynek mieszkalny. Położono nowe tynki w trzech pokojach oraz kuchni. Wydzielono miejsce na łazienkę. Zaplanowano zamontowanie toalety i wanny. Wyczyszczono, uszczelniono i pomalowano ramy okienne.

Biorąc pod uwagę sytuację zadłużenia, wysokość emerytury oraz stan zdrowia p. Stelmasiak, OPS w Nowogardzie wsparł mieszkankę Wojcieszyna w postaci zasiłków finansowych oraz przyznania usług opiekuńczych na dwie godzinny dziennie. Pracownicy OPS uporządkowali mieszkanie. Przyznane zasiłki przeznaczono na pokrycie kosztów zadłużenia za dostarczanie wody, tj. 1250 zł. oraz na zakup leków. Pracownicy OPS pomagają w codziennych czynnościach domowych oraz w rozporządzaniu środkami pieniężnymi na codzienne potrzeby. W razie potrzeby organizują wizytę lekarską. Do akcji pomocowych włączyły się również organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. Pan Cezary Komisarz, który wsparł p. Józefę w postaci zorganizowania usług kominiarskich, pozyskania osób chętnych do zakupu sprzętu niezbędnego do codziennego użytku w tym westfalki kuchennej, farb do odnowienia mieszkania, mebli kuchennych, opału, kołder, pościeli oraz żywności. Pani Stelmasiak otrzymała również wsparcie z PKPS Nowogard w postaci żywności oraz odzieży. (ps)/info. Dorota Maślana (OPS Nowogard)