Po pojawieniu się informacji na temat ruszającej inwestycji w Warnkowie (chodnik na odcinku od ul. Sikorskiego do chodnika prowadzącego do Karska), pojawiły się nieprawdziwe informacje, że inwestycja ta ma być zrealizowana kosztem ciągu pieszo-rowerowego w Kulicach i remontu ul. Żeromskiego.

W związku z pytaniami ze strony Mieszkańców, odnośnie ww. inwestycji, postanowiliśmy Państwu przedstawić całą sprawę, jak ma się ona w rzeczywistości.

Chodnik w Kulicach

1Dzień przed sesją Rady Miejskiej w Nowogardzie, która miała miejsce 21 lutego br., na rozmowę z burmistrzem Robertem Czaplą przybył wicestarosta Tomasz Stanisławski wraz z Naczelnikiem Wydziału Dróg Powiatowych Bogusławem Zaborowskim, aby poinformować m.in. o tym, że starostwo jest wstanie zrealizować w tym roku jedynie projekt na ciąg pieszo-rowerowy w Kulicah (termin zakończenia realizacji umowy to wg informacji starosty 15 października 2018 r.), zaś budowa będzie możliwa dopiero w roku 2019. Ponadto goście poinformowali burmistrza, że planowana kwota 40 tys zł na dokumentację wzrosła o ponad 4.403 zł (wg informacji ze starostwa - wartość całkowita wykonania dokumentacji wynosi 88.806 zł/brutto – z czego 50% to udział gminy Nowogard). W ślad za tym spotkaniem, w piątek, 2 marca br., wpłynął list starosty, potwierdzający informacje przekazane podczas spotkania wicestarosty z Burmistrzem Nowogardu.

To oznacza, że pomimo zapewnień płynących ze strony starosty, inwestycja w Kulicach nie zostanie w tym roku zrealizowana.

Nawet w budżecie powiatu nie zabezpieczył on potrzebnej kwoty na tę inwestycję. Opinia publiczna została więc wprowadzona od początku w błąd, ale okazuje się, że również radni, którzy zabezpieczali pełną kwotę w budżecie gminy (500 tys zł) na chodnik w Kulicach, byli utwierdzani w nieprawdzie przez starostę. Dopiero wicestarosta Tomasz Stanisławki miał odwagę przyznać, że Powiat nie jest wstanie zrealizować dokumentacji oraz budowy chodnika w Kulicach.

Teraz stało się jasne, dlaczego starosta Tomasz Kulinicz nie chciał podpisać umowy przesłanej przez Gminę, zabezpieczającej w pełni finansowy udział Gminy (500 tys zł), a więc na sporządzenie dokumentacji oraz na budowę chodnika.

***

porozumienie18 marca br., burmistrz Robert Czapla otrzymał do podpisu od wicestarosty Tomasza Stanisławskiego, w obecności Naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych Bogusława Zaborowskiego, porozumienie w sprawie wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie chodnika w Kulicach chodnika. Jednak dopiero po zwiększeniu przez Radę Miejską kwoty na wykonanie dokumentacji, burmistrz będzie mógł je podpisać. Ponadto wicestarosta ponownie potwierdził, że Powiat Goleniowski nie jest wstanie zrealizować w tym roku budowy chodnika w Kulicach z powodów technicznych, ale również z powodu niezabezpieczonej na ten cel potrzebnej kwoty w budżecie powiatu na rok 2018.

Pozostaje nam tylko wierzyć zapewnieniom, że w roku 2019 nowy Zarząd Powiatu zrealizuje budowę wspomnianego chodnika w Kulicach.

P1To oznacza, że pozostała kwota blisko 456 tys zł nie zostanie wykorzystana do końca 2018 r.

Dlatego skarbnik zaproponował, aby tę kwotę nie „mrozić” w budżecie gminy, ale przesunąć ją na realizację inwestycji w Warnkowie.

Burmistrz deklaruje, że w projekcie budżetu na rok 2019, zostanie zabezpieczone 50% kwoty wskazanej przez dokumentację na wykonanie chodnika w Kulicach tym bardziej, że to z jego inicjatywy w roku 2011 Mieszkańcy rozpoczęli starania o jego budowę.

***

Przypomnijmy cała historię Kulic w pigułce.

W grudniu 2011 roku, podczas spotkania z mieszkańcami Kulic, burmistrz Robert Czapla zaproponował ówczesnemu sołtysowi Piotrowi Jońcy, aby gmina wspólnie z mieszkańcami zwróciła się do Powiatu Goleniowskiego o budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kulicach.

W lutym 2012 roku, Burmistrz Nowogardu skierował do Starostwa Powiatowego w Goleniowie wniosek o przeprowadzenie wspólnej inwestycji, polegającej na budowie chodników wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kulice. Powiat miał zabezpieczyć na wykonanie koncepcji projektowej oraz dokumentacji technicznej środki w 100% w swoim budżecie. Gmina Nowogard zadeklarowała zaś, że koszt inwestycji poniesie solidarnie 50/50 i po swojej stronie zabezpieczy środki w wysokości 50% szacunkowej wartości inwestycji na budowę chodników.

27 lutego 2012 roku, starosta Tomasz Stanisławski zaproponował Burmistrzowi Nowogardu, aby wspólnie zrealizować wszystkie zadania czyli koncepcję, dokumentację i wykonanie chodnika w Kulicach, dzieląc koszty równo między siebie w proporcjach 50/50, na co burmistrz Robert Czapla, w imieniu gminy Nowogard, wyraził zgodę.

10 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, podczas konferencji prasowej, podpisuje umowę, zabezpieczającą w pełni finansowy udział Gminy, a więc na sporządzenie dokumentacji oraz na budowę chodnika. Tego porozumienia również starosta nie podpisał.

Ul. Żeromskiego

Pozostała kwota ponad 44.403 zł, zostanie przesunięta z z puli, zabezpieczonej na remont powiatowej ulicy Żeromskiego. Po przesunięciu ww. kwoty, na realizację remontu pozostanie blisko 400.000 zł. Jaki będzie koszt wykonania remontu pozostałych odcinków ul. Żeromskiego nikt tego na tę chwilę nie wie. Radni w „ciemno” zabezpieczyli kwotę 440 tys zł, ponieważ dopiero sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na odcinek ul. Żeromskiego licząc od skrzyżowania z ul. Ks. J. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Kasprowicza, pokaże realny koszt wykonania remontu chodnika na wspomnianym odcinku. W tej chwili trwają prace dotyczące przebudowy odcinka pomiędzy ulicą Bohaterów Warszawy, będącej częścią drogi wojewódzkiej nr 144, a ulicą Poniatowskiego, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 106.

Dlaczego na chodnik w Warnkowie?

26 lutego br., zgodnie z ustnymi ustaleniami z września 2017 r., pomiędzy burmistrzem, a Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pismo z Zarządu Zachodniopomorskiego Dróg Wojewódzkich w Koszalinie (ZZDW) informujące, że w najbliższych dniach planują ogłoszenie przetargu na wykonanie chodnika w Warnkowie, w związku z tym proszą o zabezpieczenie po stronie Gminy stosownej kwoty w budżecie i podpisanie przez burmistrza listu intencyjnego. Ponieważ Gmina posiadał informację, że starostwo w tym roku nie będzie realizowało budowy chodnika w Kulicach, pojawiła się możliwość przesunięcia pozostałej kwoty z tej inwestycji na budowę chodnika w Warnkowie, na który Mieszkańcy również czekali bardzo długo. W tym przypadku posiadamy 100% pewność, że do października ponad 1 km odcinek chodnika zostanie wykonany przez ZZDW. Jeżeli wspomniany list nie zostanie podpisany, wówczas pieniądze przepadną (kolejka do ich pozyskania jest duża) , a mieszkańcy Warnkowa poczekają na budowę chodnika kolejne 20, a może więcej lat.

***

Dotychczasowa współpraca burmistrza Roberta Czapli z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem była owocna. Wybudowany został chodnik w Błotnie, w Karsku, rondo u zbiegu ulic Poniatowskiego i Bohaterów Warszawy – we wszystkich tych inwestycjach Gmina partycypowała w 50% poniesionych kosztów. Ponadto dzięki wspólnej inicjatywie burmistrza Roberta Czapli, zastępcy burmistrza Łobza Krzysztofa Czerwińskiego i wójta Radowa Małego Wiesława Lorenta, wystosowany został list intencyjny skierowany do Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza, z prośbą o pilny remont drogi wojewódzkiej nr 147 relacji Wierzbięcin – Troszczyno – Wołkowo – Radowo Wielkie – Radowo Małe – Łobez, który doprowadził do wykonania remontu na odcinku Wierzbięcin – Słajsino i Słajsino - Radowo Małe.

***

Wspomniany już list intencyjny w sprawie budowy chodnika w Warnkowie, leży w tej chwili na biurku burmistrza i czeka na jego podpis. Jednak uzależniony jest on od tego, czy radni poprą wniosek burmistrza o zabezpieczenie potrzebnej kwoty z ww. źródeł. Przekonamy się o tym już podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, która będzie miała miejsce 9 marca br., o godz. 09.00.

O decyzji radnych poinformujemy Państwa niezwłocznie. (ps)