Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

 images/2018/03/07_dotacje/
We wtorek, 6 marca br. burmistrz Robert Czapla spotkał się z ks. Grzegorzem Legutko - Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie oraz z ks. Krzysztofem Kopalą – Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. 

Celem spotkania było podpisanie umów w sprawie wsparcia finasowego Gminy Nowogard w postaci dotacji celowych: dla Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Boguszycach (Parafia w Żabowie) na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz dla kościoła parafialnego w Nowogardzie na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia).
Oba kościoły wpisane są do rejestru zabytków przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Zabytkowy kościół filialny w Boguszycach otrzymał od Gminy dotację celową w wysokości 20 tys. zł. Zgodnie z kalkulacją kosztów prac budowlanych zawartą we wniosku o dotację, Gmina zabezpieczy połowę przewidywanych kosztów m.in. na naprawy konstrukcji kościoła (więźby, elewacje, wnętrza).
Dotacja celowa udzialona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie to kwota 89,508 tys. zł z przeznaczeniem na remont i konserwację prezbiterium (ściana wschodnia) pochodzącej z pocz. XIV wieku budowli kościelnej. W zakresie prac budowlanych przewidziano m.in. oczyszczenie i wymianę zniszczonych cegieł, wykonanie elewacji, wymianę fugi i uporządkowanie terenu wokół prezbiterium oraz wymianę kształtek glazurowanych w oknach. Ponad połowę z przewidywach we wniosku o dotację kosztów realizacji prac budowlanych, poniesie beneficjent ze środków własnych.
Obie parafie mają wykorzystać udzieloną dotację do grudnia br. (bs)