images/2018/03/07_dotacje/
We wtorek, 6 marca br. burmistrz Robert Czapla spotkał się z ks. Grzegorzem Legutko - Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie oraz z ks. Krzysztofem Kopalą – Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie. 

Celem spotkania było podpisanie umów w sprawie wsparcia finasowego Gminy Nowogard w postaci dotacji celowych: dla Kościoła p.w. Św. Kazimierza w Boguszycach (Parafia w Żabowie) na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz dla kościoła parafialnego w Nowogardzie na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych obejmujących wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia).
Oba kościoły wpisane są do rejestru zabytków przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
Zabytkowy kościół filialny w Boguszycach otrzymał od Gminy dotację celową w wysokości 20 tys. zł. Zgodnie z kalkulacją kosztów prac budowlanych zawartą we wniosku o dotację, Gmina zabezpieczy połowę przewidywanych kosztów m.in. na naprawy konstrukcji kościoła (więźby, elewacje, wnętrza).
Dotacja celowa udzialona Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie to kwota 89,508 tys. zł z przeznaczeniem na remont i konserwację prezbiterium (ściana wschodnia) pochodzącej z pocz. XIV wieku budowli kościelnej. W zakresie prac budowlanych przewidziano m.in. oczyszczenie i wymianę zniszczonych cegieł, wykonanie elewacji, wymianę fugi i uporządkowanie terenu wokół prezbiterium oraz wymianę kształtek glazurowanych w oknach. Ponad połowę z przewidywach we wniosku o dotację kosztów realizacji prac budowlanych, poniesie beneficjent ze środków własnych.
Obie parafie mają wykorzystać udzieloną dotację do grudnia br. (bs)