Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/03/05_Kolejna_inwestycja_-_plac_zabaw_w_Ostrzycy
We wtorek, 6 marca br., burmistrz Robert Czapla podpisał zapytanie ofertowe na przeniesienie i wykonanie nowego placu zabaw w Ostrzycy. Więcej informacji związanych z tą inwestycją można znaleźć na stronie BIP.

7 września 2016 r., w Ostrzycy, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, na zaproszenie sołtys Anny Borowieckiej, uczestniczył w spotkaniu wiejskim w sprawie podziału funduszu sołeckiego. Wówczas to mieszkańcy zwrócili się z prośbą do burmistrza, o przeniesienie placu zabaw w inne miejsce oraz o dokupienie kolejnych urządzeń. Gmina posiada już dokumentację związaną z przeniesienie placu zabaw w inne miejsce, bo w obecnym podczas opadów jest systematycznie zalewane.

Jednak z realizacją tej inwestycji trzeba było poczekać ponieważ, jak wyjaśnił J. Soborski, przeniesienie takie nie było możliwe wcześniej ze względu na zapisy w umowie o dofinansowaniu. Budowę placu bowiem współfinansowano w roku 2013 z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Samo przeniesienie będzie możliwe dopiero w styczniu 2018 roku (pięć lat od udzielenia dofinansowania).

W tej chwili burmistrz rozpoczyna realizację tej inwestycji, którą ustalił z mieszkańcami sołectwa Ostrzyca na spotkaniu w roku 2016.

- Chciałabym serdecznie podziękować burmistrzowi Robertowi Czapli za dotychczasową współpracę. Wielokrotnie rozmawiałam na temat pilnych inwestycji i burmistrza za każdym razem odpowiadał, że nam pomoże. I słowa dotrzymał. Dziś mamy wyremontowany dach na świetlicy oraz dokumentację związaną z przeniesieniem placu zabaw w inne miejsce, bo w obecnym, które jest niżej położone, podczas opadów jest systematycznie zalewane. A za moment dzieci nasze będą mogły spokojnie już z niego korzystać. Dodatkowo pan burmistrz obiecał nam, że Gmina pokryje koszt wstawienia okna uchylnego wraz z kratą, aby poprawić wentylację naszej świetlicy, bo dotychczasowa nie zdaje egzaminu i to również zostało zrealizowane. Dziękujemy też za nową wiatę – podsumowała sołtys Ostrzycy Anna Borowiecka.

Na realizację ww. inwestycji, burmistrz Robert Czapla, zabezpieczył w budżecie gminy odpowiednią kwotę. Ponadto mieszkańcy przeznaczyli na plac zabaw środki z funduszu sołeckiego. To jest kolejna inwestycja na terenie wiejskim, która startuje zaledwie w 3 miesiące po przyjęciu budżetu gminy do realizacji. (ps)