Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

koksownikiMając na uwadze aktualne warunki atmosferyczne, informuję iż z inicjatywy Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli zostały uruchomione 3 gorące koksowniki których zadaniem jest ogrzewanie zmarzniętych przechodniów. Są rozmieszczone w trzech lokalizacjach Nowogardu tj.

1. ul. 700 – Lecia (przy przystanku autobusowym)
2. ul. Stanisława Rzeszowskiego (przy przystanku bus)
3. ul. Kościuszki (przy przystanku autobusowym)

Ten pomysł, ma sprawić, że nie będziemy tak bardzo marznąć czekając np. na przystanku.
Koksowniki będą działały do ustania mrozów.

Niskie temperatury zagrażają bezdomnym. Pracownicy socjalni oraz policjanci patrolują pustostany i inne miejsca, w których ci poszukują schronienia.
Nie przechodźmy obojętnie obok takich osób. Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 091-39-26-268,570-830-336 lub całodobowy telefon alarmowy 112.
Wypełnione są schroniska i noclegownie, jednak każdy potrzebujący otrzyma pomoc. W placówkach dodatkowo są rozkładane materace. Oprócz schronienia oferują potrzebującym ciepły posiłek i możliwość kąpieli.