2018/02/27_Maszkowo_spotkanie_soleckie
W poniedziałek, 26 lutego br., w godzinach wieczornych, odbyło się spotkanie sołeckie w Maszkowie. Na to spotkanie zaproszony był m.in. burmistrz Robert Czapla.

Głównym tematem zorganizowanego zebrania była kwestia budowy nowej świetlicy. Burmistrz w obecności zebranych mieszkańców przedstawił działania, które zostaną podjęte przez gminę, a następnie podpisał ogłoszenie na wyłonienie projektanta, który wykona dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie świetlicy.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że do budowy tej świetlicy włączyli się także właściciele Gospodarstwa Rolnego "Visonex" - Beata i Zbigniew Piątak, którzy zaoferowali sfinansowanie nowego zadaszenia planowanej świetlicy. Będzie to kolejna inwestycja miejscowego właściciela fermy norek dla sołectwa Maszkowo obok m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią.

- Dotychczasową naszą współpracę z burmistrzem Robertem Czaplą i z Państwem Piątakami mogę spokojnie określić jako wzorcową – powiedział sołtys Krzysztof Bernach. - Jesteśmy jedynym chyba sołectwem w gminie, gdzie współpraca naszego burmistrza z lokalnym przedsiębiorcą, przyniosła lokalnej społeczności ogromne korzyści. Chcemy pogratulować burmistrzowi i podziękować, że nie tylko spotyka się z nami, ale jego słowa przemieniają się w konkretne działanie, czego przykładem jest m.in. ta planowana nowa świetlica.

Burmistrz w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczył potrzebną kwotę, aby wykonać dokumentacj projektową, która do końca roku powinna powstać, aby w następnym roku mogła ruszyć wspólna inwestycja Gminy z firmą Visonex, a mianowicie budowa świetlicy w Maszkowie. (ps)