Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/02/27_Maszkowo_spotkanie_soleckie
W poniedziałek, 26 lutego br., w godzinach wieczornych, odbyło się spotkanie sołeckie w Maszkowie. Na to spotkanie zaproszony był m.in. burmistrz Robert Czapla.

Głównym tematem zorganizowanego zebrania była kwestia budowy nowej świetlicy. Burmistrz w obecności zebranych mieszkańców przedstawił działania, które zostaną podjęte przez gminę, a następnie podpisał ogłoszenie na wyłonienie projektanta, który wykona dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie świetlicy.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, że do budowy tej świetlicy włączyli się także właściciele Gospodarstwa Rolnego "Visonex" - Beata i Zbigniew Piątak, którzy zaoferowali sfinansowanie nowego zadaszenia planowanej świetlicy. Będzie to kolejna inwestycja miejscowego właściciela fermy norek dla sołectwa Maszkowo obok m.in. boiska ze sztuczną nawierzchnią.

- Dotychczasową naszą współpracę z burmistrzem Robertem Czaplą i z Państwem Piątakami mogę spokojnie określić jako wzorcową – powiedział sołtys Krzysztof Bernach. - Jesteśmy jedynym chyba sołectwem w gminie, gdzie współpraca naszego burmistrza z lokalnym przedsiębiorcą, przyniosła lokalnej społeczności ogromne korzyści. Chcemy pogratulować burmistrzowi i podziękować, że nie tylko spotyka się z nami, ale jego słowa przemieniają się w konkretne działanie, czego przykładem jest m.in. ta planowana nowa świetlica.

Burmistrz w tegorocznym budżecie gminy zabezpieczył potrzebną kwotę, aby wykonać dokumentacj projektową, która do końca roku powinna powstać, aby w następnym roku mogła ruszyć wspólna inwestycja Gminy z firmą Visonex, a mianowicie budowa świetlicy w Maszkowie. (ps)