Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/11_Osiedlowa_lampy
30 lat - tyle czekali na oświetlenie ulicy mieszkańcy bloków przy ul. Osiedlowej.

W czwartkowy wieczór, 11 stycznia br., burmistrz Robert Czapla, dokonał uroczystego uruchomienia oświetlenia ulicznego przy ul. Osiedlowej.

Nowe oświetlenie uliczne składa się z 4 lamp ulicznych na słupach aluminiowych, z wysięgnikami firmy Rosa i z oprawami Rosa o mocy 70 W o zmiennej mocy światła. Zaprojektowania i wybudowania podjęła się firma JASTAR za kwotę 27.675 zł.

Jedyna, dotychczas tam stojąca lampa solarno-wietrzna, zostanie przeniesiona na skrzyżowanie drogi, prowadzącej do firmy AUTONEUM, aby ułatwić wjazd samochodom po zapadnięciu zmroku.

Wielu mieszkańców wyszlo z domów, by osobiście uczestniczyć w tym momencie, ale również by podziękować burmistrzowi.

- W końcu będzie jaśniej i bezpiecznie. Bardzo dziękuję panie burmistrzu, bo tu naprawdę było ciemno i bardzo niebezpiecznie. Jestem wdzięczna, że w końcu będzie tu normalniej wieczorami - mówiła jedna z mieszkanek. 

Słowa te potwierdził również pan Franciszek Kozlowski, który dodał także od siebie, że 30 lat czekaliśmy na takie oświetlenie, To najlepszy burmistrz jakiego  mieliśmy i myślę, że wszyscy mieszkańcy naszego osiedla równie są zadowoleni z tych lamp. Będzie bezpieczniej i jaśniej, szczegówlnie po zachodzie słońca.

Na zakończenie burmistrz zwrócił uwagę, że przez 30 lat swego życia, mieszkał i wychowywał się na osiedlu przy ul. Osiedlowej i cieszy się z tego, że mieszkańcom będzie się od dziś żyło znacznie bezpieczniej. (ps)