2014 01 08 allegro fotel

Rata za alkohol do 31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń.

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/04_Nowy_dyrektor_szpitala
więcej zdjęć... W wyniku przeprowadzonego postępowania, 29 grudnia 2017 r., Komisja w 6-osobowym składzie, jednogłośnie wyłoniła Kazimierza Lembasa, jako dyrektora Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
O posadę starało się 2 kandydatów, a w zakres wymagań konkursowych wchodziły m.in. – posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, znajomość przepisów prawnych w dziedzinie działalności leczniczej oraz finansach publicznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dodatkowo wpływ na decyzję komisji miało doświadczenie w dziedzinie kierownictwa, a także wizja dalszego rozwoju placówki.

W czwartek, 4 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla waz z zastępcą Krzysztofem Kolibskim, oficjalnie ogłosili Kazimierza Lembasa dyrektorem nowogardzkiego szpitala. Podczas tego spotkania, nowo wybrany dyrektor, przedstawił swoje plany na rozwój placówki, które zamierza zrealizować w najbliższym czasie. W tym momencie w nowogardzkim szpitalu funkcjonuje pięć poradni. Najważniejszym celem dyrektora, w ciągu najbliższego półrocza, jest utworzenie przynajmniej czterech nowych poradni. W pierwszej kolejności będzie starał się, aby stworzyć silną, przyszpitalną poradnię ortopedyczną oraz pulmonologiczną.

Konferencja była także odpowiednim momentem, aby sprostować informacje, które całkiem niedawno pojawiły się w jednej z nowogardzkich gazet, a dotyczyły kwestii zakupu mobilnego rentgena. Dyrektor Lembas wyjaśnił, że ten atak i krytyka w kierunku szpitala, była zupełnie bezpodstawna. W artykule najprawdopodobniej, z braku wiedzy i rzetelności dziennikarzy, pomylono dwa różne rentgeny. Dyrektor przyznał, że 7 lat temu, w ramach RPO, szpital otrzymał fundusze na zakup rentgena, ale zakup z tych środków służy tylko i wyłącznie zabiegom operacyjnym. Rentgen, o który wnioskowano w tegorocznym budżecie, miał zastąpić 15-letni sprzęt, który placówka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten, ze względu na wiek, jest już wysłużony, a naprawa jego jest nieefektywna. Zarówno Zarząd, jak i personel szpitala, w dalszym ciągu liczą na to, że radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, zmienią zdanie i przyczynią się do stworzenia lekarzom odpowiednich warunków do wykonywania swojej pracy, którą jest ratowanie życia i zdrowia nas wszystkich. (ps)