Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2018/01/04_Nowy_dyrektor_szpitala
W wyniku przeprowadzonego postępowania, 29 grudnia 2017 r., Komisja w 6-osobowym składzie, jednogłośnie wyłoniła Kazimierza Lembasa, jako dyrektora Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
O posadę starało się 2 kandydatów, a w zakres wymagań konkursowych wchodziły m.in. – posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, znajomość przepisów prawnych w dziedzinie działalności leczniczej oraz finansach publicznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dodatkowo wpływ na decyzję komisji miało doświadczenie w dziedzinie kierownictwa, a także wizja dalszego rozwoju placówki.

W czwartek, 4 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla waz z zastępcą Krzysztofem Kolibskim, oficjalnie ogłosili Kazimierza Lembasa dyrektorem nowogardzkiego szpitala. Podczas tego spotkania, nowo wybrany dyrektor, przedstawił swoje plany na rozwój placówki, które zamierza zrealizować w najbliższym czasie. W tym momencie w nowogardzkim szpitalu funkcjonuje pięć poradni. Najważniejszym celem dyrektora, w ciągu najbliższego półrocza, jest utworzenie przynajmniej czterech nowych poradni. W pierwszej kolejności będzie starał się, aby stworzyć silną, przyszpitalną poradnię ortopedyczną oraz pulmonologiczną.

Konferencja była także odpowiednim momentem, aby sprostować informacje, które całkiem niedawno pojawiły się w jednej z nowogardzkich gazet, a dotyczyły kwestii zakupu mobilnego rentgena. Dyrektor Lembas wyjaśnił, że ten atak i krytyka w kierunku szpitala, była zupełnie bezpodstawna. W artykule najprawdopodobniej, z braku wiedzy i rzetelności dziennikarzy, pomylono dwa różne rentgeny. Dyrektor przyznał, że 7 lat temu, w ramach RPO, szpital otrzymał fundusze na zakup rentgena, ale zakup z tych środków służy tylko i wyłącznie zabiegom operacyjnym. Rentgen, o który wnioskowano w tegorocznym budżecie, miał zastąpić 15-letni sprzęt, który placówka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten, ze względu na wiek, jest już wysłużony, a naprawa jego jest nieefektywna. Zarówno Zarząd, jak i personel szpitala, w dalszym ciągu liczą na to, że radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, zmienią zdanie i przyczynią się do stworzenia lekarzom odpowiednich warunków do wykonywania swojej pracy, którą jest ratowanie życia i zdrowia nas wszystkich. (ps)