Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard,

W związku z Państwa licznymi prośbami o wydłużenie czasu pracy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przychylamy się do Państwa potrzeb, serdecznie zapraszamy w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) Urząd będzie czynny w godzinach od 07:30 do 17:30.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek-wigilia) Urząd Miejski w Nowogardzie będzie nieczynny.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

2018/01/04_Nowy_dyrektor_szpitala
W wyniku przeprowadzonego postępowania, 29 grudnia 2017 r., Komisja w 6-osobowym składzie, jednogłośnie wyłoniła Kazimierza Lembasa, jako dyrektora Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.
O posadę starało się 2 kandydatów, a w zakres wymagań konkursowych wchodziły m.in. – posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, znajomość przepisów prawnych w dziedzinie działalności leczniczej oraz finansach publicznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego. Dodatkowo wpływ na decyzję komisji miało doświadczenie w dziedzinie kierownictwa, a także wizja dalszego rozwoju placówki.

W czwartek, 4 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, burmistrz Robert Czapla waz z zastępcą Krzysztofem Kolibskim, oficjalnie ogłosili Kazimierza Lembasa dyrektorem nowogardzkiego szpitala. Podczas tego spotkania, nowo wybrany dyrektor, przedstawił swoje plany na rozwój placówki, które zamierza zrealizować w najbliższym czasie. W tym momencie w nowogardzkim szpitalu funkcjonuje pięć poradni. Najważniejszym celem dyrektora, w ciągu najbliższego półrocza, jest utworzenie przynajmniej czterech nowych poradni. W pierwszej kolejności będzie starał się, aby stworzyć silną, przyszpitalną poradnię ortopedyczną oraz pulmonologiczną.

Konferencja była także odpowiednim momentem, aby sprostować informacje, które całkiem niedawno pojawiły się w jednej z nowogardzkich gazet, a dotyczyły kwestii zakupu mobilnego rentgena. Dyrektor Lembas wyjaśnił, że ten atak i krytyka w kierunku szpitala, była zupełnie bezpodstawna. W artykule najprawdopodobniej, z braku wiedzy i rzetelności dziennikarzy, pomylono dwa różne rentgeny. Dyrektor przyznał, że 7 lat temu, w ramach RPO, szpital otrzymał fundusze na zakup rentgena, ale zakup z tych środków służy tylko i wyłącznie zabiegom operacyjnym. Rentgen, o który wnioskowano w tegorocznym budżecie, miał zastąpić 15-letni sprzęt, który placówka otrzymała od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten, ze względu na wiek, jest już wysłużony, a naprawa jego jest nieefektywna. Zarówno Zarząd, jak i personel szpitala, w dalszym ciągu liczą na to, że radni Rady Miejskiej w Nowogardzie, zmienią zdanie i przyczynią się do stworzenia lekarzom odpowiednich warunków do wykonywania swojej pracy, którą jest ratowanie życia i zdrowia nas wszystkich. (ps)