PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/12/19_Wigilia_Emeryci_i_Rencisci
Tradycją stało się już organizowanie przed wigilijnych kolacji przez nowogardzki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. W tym roku spotkanie odbyło się 19 grudnia br., w Sali Bankietowej "Sarni Las", a udział w nim wzięła prawie setka członków.

Prezes Mirosława Adamczyk, powitała wszystkich obecnych uczestników, a także zaproszonych honorowych gości, wśród których był burmistrz Robert Czapla oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko, którzy złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz noworoczne.

W trakcie uroczystego spotkania na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, nie obyło się także bez podziękowań, dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego kolędowania.

Członkowie związku korzystając z okazji przekazali na ręce burmistrza drobny upominek, życząc mu jednocześnie kolejnych wygranych kadencji dopóty, dopóki starczy mu sił.

Przed wigilijna kolacja zorganizowana przez związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przebiegło jak zwykle w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze. (EO)