Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/12/19_Wigilia_Emeryci_i_Rencisci
Tradycją stało się już organizowanie przed wigilijnych kolacji przez nowogardzki Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie. W tym roku spotkanie odbyło się 19 grudnia br., w Sali Bankietowej "Sarni Las", a udział w nim wzięła prawie setka członków.

Prezes Mirosława Adamczyk, powitała wszystkich obecnych uczestników, a także zaproszonych honorowych gości, wśród których był burmistrz Robert Czapla oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Legutko, którzy złożyli wszystkim przybyłym najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz noworoczne.

W trakcie uroczystego spotkania na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw, nie obyło się także bez podziękowań, dzielenia się opłatkiem oraz wspólnego kolędowania.

Członkowie związku korzystając z okazji przekazali na ręce burmistrza drobny upominek, życząc mu jednocześnie kolejnych wygranych kadencji dopóty, dopóki starczy mu sił.

Przed wigilijna kolacja zorganizowana przez związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów przebiegło jak zwykle w niezwykle ciepłej i rodzinnej atmosferze. (EO)