PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Nie jest wstydem zachorować na raka piersi - wstydem jest nie dać sobie szansy na życie".

2017/12/19_Lila_Roz_wigilia
W czwartek, 14 grudnia br., w siedzibie Stowarzyszenia „Lila-Róż" przy ul. Wojska Polskiego 7 (teren szpitala), odbyło się spotkanie wigilijne. W spotkaniu uczestniczyły członkinie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Krzysztof Kolibski – zastępca burmistrza, Kazimierz Lembas – dyrektor nowogardzkiego szpitala oraz ks. Grzegorz Legutko – proboszcz parafii pw. WNMP w Nowogardzie.

Nie mogło również zabraknąć, przy wspólnym dzieleniu się opłatkiem, życzeń – najważniejsze dotyczyły zdrowia, aby wszyscy w niezmienionym składzie, mogli się spotkać w roku przyszłym. Wszystkie panie z "Lila-Róż" otrzymały od zastępcy burmistrza - jako prezent - kalendarze ścienne na rok 2018, które wydał Urząd Miejski w Nowogardzie. (ps)