Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku
naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku

 

 

 

obkaszanie ścieżki wokół jeziora
obkaszanie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

remont elewacji budynku przy szpitalu
remont elewacji budynku przy szpitalu

 

 

 

konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo
konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo 

 

 

 

zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie
zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie