PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku
naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku

 

 

 

obkaszanie ścieżki wokół jeziora
obkaszanie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

remont elewacji budynku przy szpitalu
remont elewacji budynku przy szpitalu

 

 

 

konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo
konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo 

 

 

 

zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie
zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie