PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

Strefa
 Zapraszamy do galerii zdjęć

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku
naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku

 

 

 

obkaszanie ścieżki wokół jeziora
obkaszanie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

remont elewacji budynku przy szpitalu
remont elewacji budynku przy szpitalu

 

 

 

konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo
konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo 

 

 

 

zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie
zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie