PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Trwa porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku
więcej zdjęć... naprawa ogrodzenia basenu ppoż. w Karsku

 

 

 

obkaszanie ścieżki wokół jeziora
więcej zdjęć... obkaszanie ścieżki wokół jeziora

 

 

 

sprzątanie parkingów miejskich
więcej zdjęć... sprzątanie parkingów miejskich

 

 

 

remont elewacji budynku przy szpitalu
więcej zdjęć... remont elewacji budynku przy szpitalu

 

 

 

konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo
więcej zdjęć... konserwacja rowu przy drodze do kolonii Strzelewo 

 

 

 

zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie
więcej zdjęć... zakończenie odtwarzania rowu przy blokach w Strzelewie