PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/10/02_Wierzchy_drogi
więcej zdjęć... W miniony weekend, mieszkańcy Wierzchów wraz z sołtys Władysławą Klusaczyk "zakasali rękawy" i przystąpili do naprawy dróg dojazdowych do bloków oraz do indywidualnych budynków mieszkalnych. W sumie 40 rodzin będzie mogło korzystać z utwardzonych dróg.

Było to możliwe dzięki wsparciu burmistrza Roberta Czapli, który zlecił dostarczenie do sołectwa kruszywa pod utwardzenie drogi. Mieszkańcy zaś, przy wsparciu firmy Poldanor, która użyczyła ładowarki Fadromy, dokonali równomiernego rozłożenia kruszywa. Wyrównali również teren przy nowo wyremontowanej świetlicy.

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie burmistrza Roberta Czapli. Obiecał nam pomoc i słowa dotrzymał. Dziękujemy mu za dotychczasową współpracę z nami i troskę. Podziękowania również kieruję dla firmy Poldanor za sprzęt, który bardzo ułatwił nam pracę. Na koniec dziękuję wszystkim mieszkańcom - tym najmłodszym oraz tym starszym - którzy tak licznie stawili się do wspólnej pracy dla naszego dobra. - powiedziała nam sołtys Władysława Klusaczyk. - Już dziś zapraszamy mieszkańców na uroczyste otwarcie nowej świetlicy, na którym będzie również pan burmistrz. (ps)