PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/10/02_Wierzchy_drogi
W miniony weekend, mieszkańcy Wierzchów wraz z sołtys Władysławą Klusaczyk "zakasali rękawy" i przystąpili do naprawy dróg dojazdowych do bloków oraz do indywidualnych budynków mieszkalnych. W sumie 40 rodzin będzie mogło korzystać z utwardzonych dróg.

Było to możliwe dzięki wsparciu burmistrza Roberta Czapli, który zlecił dostarczenie do sołectwa kruszywa pod utwardzenie drogi. Mieszkańcy zaś, przy wsparciu firmy Poldanor, która użyczyła ładowarki Fadromy, dokonali równomiernego rozłożenia kruszywa. Wyrównali również teren przy nowo wyremontowanej świetlicy.

- Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie burmistrza Roberta Czapli. Obiecał nam pomoc i słowa dotrzymał. Dziękujemy mu za dotychczasową współpracę z nami i troskę. Podziękowania również kieruję dla firmy Poldanor za sprzęt, który bardzo ułatwił nam pracę. Na koniec dziękuję wszystkim mieszkańcom - tym najmłodszym oraz tym starszym - którzy tak licznie stawili się do wspólnej pracy dla naszego dobra. - powiedziała nam sołtys Władysława Klusaczyk. - Już dziś zapraszamy mieszkańców na uroczyste otwarcie nowej świetlicy, na którym będzie również pan burmistrz. (ps)