Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

2017/10/02_Sybiracy_walne
27 września br., w Nowogardzkim Domu Kultury, odbyło się Walne Zebranie nowogardzkiego koła Związku Sybiraków, na którego czele stoi Franciszka Kobylińska. W zebraniu wzięli również zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krtzysztof Kolibski i Aneta Drążewska, dyrektor NDK. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.

Głównymi punktami spotkania członków Koła były: sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a także udzielenie absolutorium Zarządowi. Miłym akceptem tegorocznego Walnego Zebrania było wręczenie odznak, przyznanych przez Zarząd Głóny Związku Sybiraków w Warszawie, na wniosek nowogardzkiego Koła Związku. Wśród odznaczonych srebrną odznaką zasługi znalazł się m.in burmistrz Robert Czapla. Odeznaczenia wręczył, w imieniu Zarządu Głównego, Michał Buniak wiceprzewodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie. Pozostali odznaczeni to: Romualda Szmit, Czesława Wiśniewska, Piotr Słomski i Krystyna Zieleśkiewicz. (ps)