PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/10/02_Sybiracy_walne
27 września br., w Nowogardzkim Domu Kultury, odbyło się Walne Zebranie nowogardzkiego koła Związku Sybiraków, na którego czele stoi Franciszka Kobylińska. W zebraniu wzięli również zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krtzysztof Kolibski i Aneta Drążewska, dyrektor NDK. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.

Głównymi punktami spotkania członków Koła były: sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a także udzielenie absolutorium Zarządowi. Miłym akceptem tegorocznego Walnego Zebrania było wręczenie odznak, przyznanych przez Zarząd Głóny Związku Sybiraków w Warszawie, na wniosek nowogardzkiego Koła Związku. Wśród odznaczonych srebrną odznaką zasługi znalazł się m.in burmistrz Robert Czapla. Odeznaczenia wręczył, w imieniu Zarządu Głównego, Michał Buniak wiceprzewodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie. Pozostali odznaczeni to: Romualda Szmit, Czesława Wiśniewska, Piotr Słomski i Krystyna Zieleśkiewicz. (ps)