PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

2017/10/02_Sybiracy_walne
więcej zdjęć... 27 września br., w Nowogardzkim Domu Kultury, odbyło się Walne Zebranie nowogardzkiego koła Związku Sybiraków, na którego czele stoi Franciszka Kobylińska. W zebraniu wzięli również zaproszeni goście, w tym m.in. burmistrz Robert Czapla, zastępca burmistrza Krtzysztof Kolibski i Aneta Drążewska, dyrektor NDK. Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem Hymnu Sybiraków.

Głównymi punktami spotkania członków Koła były: sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu Koła i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a także udzielenie absolutorium Zarządowi. Miłym akceptem tegorocznego Walnego Zebrania było wręczenie odznak, przyznanych przez Zarząd Głóny Związku Sybiraków w Warszawie, na wniosek nowogardzkiego Koła Związku. Wśród odznaczonych srebrną odznaką zasługi znalazł się m.in burmistrz Robert Czapla. Odeznaczenia wręczył, w imieniu Zarządu Głównego, Michał Buniak wiceprzewodniczący Związku Sybiraków w Szczecinie. Pozostali odznaczeni to: Romualda Szmit, Czesława Wiśniewska, Piotr Słomski i Krystyna Zieleśkiewicz. (ps)