PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

Rata za alkohol do 30 września 2018r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2018 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2017/09/26_Blotno_fundusz_2018
W poniedziałkowy wieczór (25 września br., o godz. 17.00), burmistrz Robert Czapla brał udział w spotkaniu sołeckim w Błotnie. Na spotkanie z mieszkańcami zaproszeni również zostali: Anna Wysoszyńska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, st. kpt. Marek Michalak z Komendy Powiatowej PSP w Goleniowie oraz dh. Artur Konior – Komendant Gminnej OSP w Nowogardzie.

Na początku spotkania, sołtys Błotna Danuta Nowak, podziękowała w imieniu własnym oraz mieszkańców obecnemu burmistrzowi za okazaną pomoc i wsparcie, a następnie dokonała rozliczenia dotychczasowych wydatków sołeckich oraz działań podejmowanych przez nią i Radę Sołecką. Następnie głos zabrała dyrektor biblioteki, która poinformowała zebranych o remoncie pomieszczeń filii biblioteki w Błotnie i o planach z nią związanych. Przedstawiciele straży mówili o możliwościach współpracy pomiędzy sołectwem, a OSP – jeżeli chodzi o pomieszczenia oraz zachęcali do zasilania szeregów ochotników.

Ostatnim punktem spotkania był podział funduszu sołeckiego na rok 2018. Mieszkańcy jednogłośnie uchwalili, że przyszłoroczny fundusz zostanie przeznaczony na:

- 2.000 zł na lampę ledową przy drodze na Łęgno;

- 3.000 zł na remont drugiego mostu (gmina dołoży 50%);

- 2.000 zł na paliwo do kosiarki oraz na naprawy;

- 1.800 zł na imprezy okolicznościowe;

- 4.000 zł na ogrodzenie boiska;

- 2.000 zł na rzutnik z tablicą;

- 3.427,56 zł na plac zabaw. (ps)