Składanie wniosków na 500+

INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA 500 + NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Wnioski na świadczenie wychowawcze tj. 500 + na nowy okres swiadczeniowy 2017/2018, wydawane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobierać w:

  • siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, pok. Nr 8, 9 i 12 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Osrodka;
  • Urzędzie Miejskim, w biurze obsługi interesanta w godzinach pracy Urzędu;
  • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie;
  • oraz ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wnioski można składać także drogą elektroniczną do 30 września 2018 r.

2017/07/16_Festiwal_sobota
W sobotnie popołudnie, w foyer Nowogardzkiego Domu Kultury, reżyser Piotr Dumała, właściciel tegorocznej statuetki Honorowego Lauru Cisowego za reżyserskie osiągnięcia, dokonał odsłonięcia tablicy, która upamiętnia jego pobyt w naszym mieście.

W uroczystym odsłonięciu, obok głównego bohatera, uczestniczyli m.in. burmistrz Robert Czapla, Aneta Drążewska - dyrektor NDK, Krzysztof Spór - dyrektor artystyczny Festiwalu, Andrzej Seweryn wraz z małżonką oraz wielu mieszkańców Nowogardu.

Nastrępnie w surrealistyczną, oniryczną podróż zabrał widzów „Lata z Muzami” Piotr Dumała, w wyreżyserowanym przez niego filmie „Ederly”.

Po seansie artysta spotkał się z widzami i opowiadał o pracy nad filmem i genezie jego powstania, ale chętnie także słuchał widzów, którzy zdecydowali się na osobistą interpretację jego filmu. (ps)

na podstawie info NDK

zdjęcia: NDK