2016/11/06_wyszomierz_plac_zabaw
W sobotę, 5 listopada br., w Wyszomierzu, burmistrz Robert Czapla dokonał odbioru wyremontowanego placu zabaw. Wspomniany plac zabaw wyremontował lokalny przedsiębiorca (hodowca norek) Euzebiusz Adamski, który w ten sposób zrealizował swą obietnicę, którą złożył podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 2 czerwca br.

Po uroczystym przecięciu wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście wraz z licznie zgromadzonymi najmłodszymi mieszkańcami sołectwa, Euzebiusz Adamski przekazując mieszkańcom, a w ten sposób i Gminie plac zabaw, wręczył on oficjalnie dokumentację placu burmistrzowi.

Zabierając głos, burmistrz Robert Czapla podziękował lokalnemu przedsiębiorcy za jego zaangażowanie – to kolejny przykład integracji lokalnego przedsiębiorcy z mieszkańcami danego sołectwa. Dlatego w tym miejscu bardzo dziękuję panu Euzebiuszowi za jego otwarte serce i pomoc, jaką wyświadczył szczególnie tym najmłodszym mieszkańcom Wyszomierza.

Piotr Suchy