Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

zdj0004W czwartkowy wieczór, 6 listopada br., sołtys Miętna Zbigniew Litwin wraz z Radą Sołecką zaprosili burmistrza Roberta Czaplę na spotkanie podsumowujące 4-letnią współpracę. Na spotkanie przybyła duża grupa mieszkańców – od najmłodszego do najstarszego.

Najważniejszymi owocami tej współpracy z minionego okresu (wszyscy obecni na spotkaniu to wspólnie potwierdzili) była budowa w roku 2013 chodników we wsi, na które mieszkańcy od bardzo dawna czekali.

Położone zostały nowe chodniki (od świetlicy do przystanku nr 1 o długości 77 m. oraz drugi odcinek od przystanku nr 1 do przystanku nr 2 o długości blisko 100 m). Łącznie wykonano około 220 m2 nowej nawierzchni chodników i wjazdów na posesje. Wartość 24 864 zł. W roku 2014 ustawiono wiatę typu Atena. Łączny koszt inwestycji: 6 069,32 zł brutto. Najwięcej prac wykonano przy świetlicy w latach 2012-2013. W tym czasie przeprowadzono remont pokrycia dachu wraz z kompleksową wymianą obróbek blacharskich w budynku świetlicy wiejskiej. Koszt remontu to brutto 31 900,00 zł.

W dalszej części spotkania mieszkańcy mówili o potrzebach, jakie w ich wsi są do rozwiązania. Dzięki staraniom sołtysa udało się mu uzyskać od właściciela drogi przez wieś (Agencja Mienia Rolnego) obietnicy, że w 50% pokryją koszty jej remontu, na co burmistrz odpowiedział, że jest to wspaniała informacja, bo gmina będzie mogła te drugie 50% zabezpieczyć na ten cel. Mieszkańcy mówili dalej o potrzebie montażu lamp drogowych, o remoncie wewnątrz świetlicy, ale pierwszym tematem poruszonym przez mieszkańców była sprawa placu zabaw. Burmistrz na wszystkie propozycje odpowiadał i mówił co mieszkańcy muszą zrobić, aby dana inwestycja mogła być rozpoczęta dodając, że będzie je również wspierał, bo są przemyślane i potrzebne. Mówiono też o sprawach bieżących, i je burmistrz zapisywał i informował, że przekaże do kierowników odpowiednich wydziałów i następnie przez sołtysa udzieli odpowiedzi w danej sprawie.

Jak zgodnie stwierdzili mieszkańcy, takie spotkanie podsumowujące konkretny okres podejmowanych działań jest ważne i daje okazję nie tylko do zadawania pytań, ale również do otrzymania konkretnych odpowiedzi w danej sprawie. Mieszkańcy zaprosili również burmistrza na kolejne spotkanie w grudniu, by porozmawiać i ustalić działania jakie będą oni musieli podjąć w kierunku pozyskania dla Miętna placu zabaw.

2014/11/07_mietno

Piotr Suchy