2014 11 03 Trzechel 03Każda z miejscowości w gminie Nowogard ma swój charakter, swoje potrzeby, które stara się dostrzec burmistrz Robert Czapla. W czwartek, 30 października br., w nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Trzechlu. Zebranie to zainicjowne zostało przez sołtys Aniele Maszynę i dotyczyło podsumowania dotychczasowej współpracy między sołectwem, a burmistrzem Nowogadu Robertem Czaplą. W spotkaniu uczestniczyły również sołtysi pobliskich miejscowości (sołtys Czermnicy – Monika Nagły, sołtys Strzelewa -  Jolanta Bednarek).

Podczas spotkania mieszkańcy mieli okazję poznać szczegółowo omówione przez burmistrza zadania i priorytety jakie były zrealizowane za jego kadencji w mieście i gminie oraz nakłady ponoszone na utrzymanie oświaty, kluby sportowe, z zakresu drogownictwa i oświetlenia. Omówiono także inwestycję, zrealizowaną w tej miejscowości, którą była budowa świetlicy wiejskiej za kwotę 531 019,53 zł.

Ponadto zebranie w Trzechlu było okazją do rozmowy z burmistrzem i zgłoszenia spraw, które dotyczą sołectwa. Burmistrz wszystkie zgłaszane problemy zanotował i poinformował, że przekaże je do odpowiednich wydziałów, aby jak najszybciej zaradzić zgłoszonym problemom. Na zakończenie spotkania, sołtys w ramach podziękowania za dobrą 4-letnią współpracę  z gminą, wręczyła  burmistrzowi skromy upominek, który wykonały miejscowe dzieci. Całość spotkania przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

014 11 03 Trzechel 01

Anna Narkiewicz