PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

z a p r a s z a

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece"
12 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30
w programie:

spotkanie z Panią Klaudią Gieryń na temat
„Jak radzić sobie w chwili zagrożenia"