Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie

z a p r a s z a

aktywnych seniorów na kolejne spotkanie z cyklu
„Spotkajmy się w Bibliotece"
12 lutego br. /wtorek/ godz. 16.30
w programie:

spotkanie z Panią Klaudią Gieryń na temat
„Jak radzić sobie w chwili zagrożenia"