Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

2014 05 14 garaże pogotowia 004Zakończono remont elewacji garaży szpitalnych przy ul. Pormenady w Nowogardzie. Odbioru wykonanych prac dokonał burmistrz Nowogardu.

Remont polegał na usunięciu zniszczonej i starej elewacji garaży, które od kilku lat straszyły mieszkańców i turystów malowidłami i wszelkiej maści napisami. Następnie garaże zostały ocieplone, otynkowane, wstawione zostały kratki wentylacyjne oraz pomalowane.

Prace wykonane zostały bezpłatnie przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, w ramach poprawy estetyki naszego miasta.

Przed i po remoncie

2014 05 14 garaże pogotowia 0012014 05 14 garaże pogotowia 007

2014 05 14 garaże pogotowia 0022014 05 14 garaże pogotowia 005

2014 05 14 garaże pogotowia 0032014 05 14 garaże pogotowia 006

Anna Narkiewicz