Zrzut ekranu 2023 06 1 o 09.36.2027 marca 2023 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł drugi wyrok przeciwko Radiu Szczecin z powództwa Gminy Nowogard. Tym razem wyrok dotyczy artykułu „Radni komentują aferę gruntową w Nowogardzie”, który został opublikowany w tym samym czasie (8 czerwca 2021), co artykuł „Afera gruntowa w Nowogardzie, za który Radio musiało już przeprosić, przymuszone wyrokiem sądowym. 

Przypomnijmy, że wyrok w pierwszej sprawie zapadł w dniu 12 września 2022 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Nowogard przeciwko Redaktorowi Naczelnemu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie „PR Szczecin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie o nakazanie opublikowania sprostowania. Sąd Okręgowy zobowiązał wówczas Redaktora Naczelnego Polskiego Radia do bezpłatnego opublikowania sprostowania na stronie internetowej https://radioszczecin.pl/ na stronie głównej sprostowania odnośnie nieprawdziwych informacji, które zostały opublikowane w materiale prasowym pt. „Afera gruntowa w Nowogardzie” z dnia 8.06.2021 r. 

W kolejnym wyroku z marca br. Sąd podał również treść sprostowania, które ma być zamieszczone na koszt Radia Szczecin i ma brzmieć:

W ww. materiale prasowym nieprawdziwie wskazano, że grunt gminy Nowogard został sprzedany za 10 % wartości. W rzeczywistości nabycie gruntu nastąpiło w przetargu nieograniczonym za kwotę wyższą od wartości rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę. Nieprawdziwa jest informacja, że nabywcy nie wykonali zagospodarowania terenu zgodnie z umową – grunt został zagospodarowany w terminie zgodnie z treścią zobowiązania.

***

Opublikowany na stronie internetowej artykuł nie tylko ukazał w złym świetle osobę Skarbnika Gminy oraz burmistrza, jako złego gospodarza gminy, ale ponadto naruszył dobra osobiste skarbnika. Sami zaś radni przedstawieni zostali jako ci „wspaniali” obrońcy, którzy są bardzo zatroskani o Gminę i jej mieszkańców. Dziennikarze swój „kłamliwy” materiał radiowy oparli jedynie o tzw. „rewelacje” radnych z Nowej i PiS, wśród którym prym w tym wiedli Dariusz Kielan i Marcin Nieradka, którego brat jest kierownikiem Redakcji Informacji w tymże radiu. Materiał ten od samego początku był nieprawdziwy, zaś Radio Szczecin i jej pracownicy nie wykazali najmniejszego starania i rzetelności wymaganej przez art. 12 ust 1 Prawa prasowego przy zbieraniu potrzebnego materiału i to jest fakt niepodważalny.

Kiedy opiera się swą wiedzę jedynie na pomówieniach i nieprawdziwych tezach, których autorami byli niektórzy radni z Nowogardu, to tak się to kończy. Również dla tych, którzy te „kłamstwa” wysmażyli, skończyło się to wyrokiem i to w sądzie karnym - ale o tym szerzej napiszemy już niedługo.

***

Po tym wszystkim ciśnie się na myśl jedno, że jakże łatwo przychodzi dziennikarzom szczecińskiego radia tworzenie materiałów prasowych, opartych na domniemaniach i wyssanych z palca informacjach, których autorami są nowogardzcy radni. To pokazuje się, że wybrani zostali do Rady Miejskiej w Nowogardzie ludzie, którzy zrobili sobie zabawę z oczerniania osób, z którymi im nie po drodze. Czy wreszcie to się skończy?

ps