CF23A5C0 5EEB 45E5 9343 2B47DE3B29ABPo rozpoznaniu w dniu 12 września 2022 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy Nowogard przeciwko Redaktorowi Naczelnemu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie „PR Szczecin” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie o nakazanie opublikowania sprostowania, Sąd Okręgowy zobowiązał Redaktora Naczelnego Polskiego Radia do bezpłatnego opublikowania na stronie internetowej https://radioszczecin.pl/ sprostowania odnośnie nieprawdziwych informacji, które zostały opublikowane w materiale prasowym pt. „Afera gruntowa w Nowogardzie” z dnia 8.06.2021 r.

W swym wyroku Sąd podał również treść tegoż sprostowania, które brzmi:

W ww. materiale prasowym (uwaga autora-mowa tu o materiale prasowym „Afera gruntowa w Nowogardzie”) nieprawdziwie wskazano, że grunt gminy Nowogard został sprzedany za 10 % wartości. W rzeczywistości nabycie gruntu nastąpiło w przetargu nieograniczonym za kwotę wyższą od wartości rynkowej oszacowanej przez rzeczoznawcę.  Nieprawdziwa jest informacja, że nabywcy nie wykonali zagospodarowania terenu zgodnie z umową – grunt został zagospodarowany w terminie zgodnie z treścią zobowiązania.

Gmina zwróciła się do Radia Szczecin o dobrowolne zamieszczenie ww. sprostowanie.

Jednak redakcja odmówiła i Gmina była zmuszona pójść do Sądu, gdzie sprawę wygrała.

Po uprawomocnieniu się wyroku, Radio Szczecin będzie zmuszone opublikować wspomniane sprostowanie na własny koszt.

Wyprodukowany bowiem materiał dziennikarski miał ukazać w złym świetle osobę Skarbnika Gminy oraz burmistrza, jako złego gospodarza gminy, zaś radnych, jako tych „cudownych”, którzy troskali się losem Gminy i jej mieszkańców. Materiał oparty o „rewelacje” radnych z Nowej i PiS, wśród którym prym wiedli Dariusz Kielan i Marcin Nieradka, okazał się nieprawdziwy, zaś Radio Szczecin i jej pracownicy nie wykazali się staranną rzetelnością wymaganą przez art. 12 ust 1 Prawa prasowego przy zbieraniu potrzebnego materiału – i to jest fakt niepodważalny – i oparli swą wiedzę jedynie na pomówieniach i nieprawdziwych tezach, których autorami byli niektórzy radni z Nowogardu.

***

Po tym wszystkim ciśnie się na myśl taka oto konkluzja, że jakże łatwo przychodzi niektórym tworzenie materiałów prasowych, opartych na domniemaniach i wyssanych z palca informacjach, których autorami są nowogardzcy radni. To kolejna taka sytuacja, z którą mamy do czynienia. Przypomnijmy, że ci sami radni byli źródłem wiedzy red. Plecana z TVP Szczecin, który również usłyszał wyrok w swej sprawie, za naruszenie dóbr osobistych Gminy Nowogard za tworzenie materiałów prasowych nieoddających prawdziwego obrazu rzeczywistości Gminy.

Jakże to smutny obraz wyłania nam się po raz kolejny w Gminie Nowogard – wybrani zostali do Rady Miejskiej ludzie, dla których ulubioną zabawą stało się oczernianie osób, z którymi im nie po drodze. Ale jak to mówią, sprawiedliwość to mocna, stała wola dawania każdemu tego, co mu się należy – według jego zasług. Przyjdzie w końcu "kryska na matyska".

ps