Zawją syreny alarmowe

roc syreny 

Burmistrz Nowogardu – Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard informuje, że w dniach 17-21 maja 2021 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE/SAREX-21.

Elementami przedsięwzięcia treningu są epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający zagrożenie dla ludności cywilnej. Ćwiczenie ma na celu sprawdzenie i doskonalenie przygotowania systemów ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach, a także sprawdzenie przygotowania do realizacji przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

W związku z powyższym informuję, że w dniu 20 maja 2021 r. podczas treningu uruchomione zostaną syreny alarmowe na terenie miasta Nowogard, generujące akustyczne sygnały alarmowe  ((zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96)). Informacje o sygnałach alarmowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie pod adresem: http://www.nowogard.pl/index.php/obrona-cywilna  w zakładce „Pliki, druki”.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Zakaz organizacji targów z udziałem ptaków!

wystawa ptactwa Wojewoda Zachodniopomorski rozporządzeniem nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zakazał organizacji targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje na terenie całego województwa do odwołania.

Województwo Zachodniopomorskie zostało uznane za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków.Szczegóły w rozporządzeniu >Dz.U,Woj.Zach. z 2021 r.,poz. 1820

Zagrożenie pożarowe lasu

Pożar łąk (fot.M.K) Co każdy powinien wiedzieć o zagrożeniu pożarowym lasu
W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.
Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Średnio w roku powstaje około 3,5 tysiąca pożarów na powierzchni ponad 5 tys. ha. Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania pożarów lasu.

Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku

Czytaj więcej: Zagrożenie pożarowe lasu

Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów nie jest przestrzegany w domach jednorodzinnych

pozar Właściciele domów jednorodzinnych nie przestrzegają obowiązku przeglądu i czyszczenia swoich kominów

Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone. Przodują w tym właściciele domów jednorodzinnych.

PRZYPOMINAMY!

Czytaj więcej: Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów nie jest przestrzegany w domach jednorodzinnych

Czad cichy ZABÓJCA

roc czadBĄDŹ CZUJNY!!! W okresie grzewczym wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!

Czytaj więcej: Czad cichy ZABÓJCA

Podkategorie