Delegacja z KävlingeW dniach 12-13 października 2005 przebywała z wizytą w Nowogardzie delegacja z Kävlinge (Szwecja). Celem wizyty była dyskusja nad Projektem Umowy o Partnerskiej Współpracy Nowogard. Kävlinge, która ma pomóc nawiązać i rozwinąć współpracę między samorządami lokalnymi, społecznościami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami obu naszych gmin. Podstawą współpracy mają być głównie bezpośrednie kontakty władz gmin, organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych a także instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz klubów, stowarzyszeń i związków sportowych.
Program wizyty, oprócz spotkania w Ratuszu Miejskim, na którym omawiano przyszłą współpracę, obejmował wizytę w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, go.cie zwiedzili również. Szuwary Nowogardzkie, Dom Opieki Społecznej Nr 1, Stadion Miejski oraz Zakład Wodociągów i Uzdatniania Wody. Podczas wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawiciele władz samorządowych Nowogardu i Kävlinge podpisali list intencyjny, w którym postanowiono, iż uroczyste podpisanie umowy o współpracy gmin Kävlinge i Nowogard, nastąpi po podjęciu stosownych uchwał przez rady obu gmin.