WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 9 maja 2015r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska

Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel.91 3921356 oraz u Lidii Bogus tel. 505393636 po godz 14-ej.
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 11 kwietnia 2015r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO Szczecin Zdroje. Oferta Składa się z kompleksowej porady: - badanie mammograficzne - wynik badania oraz konsultacja lekarska Rejestracja i szczegółowe informacje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w godz.8.30-14.00 tel. 91 39 21 356 oraz u Lidii Bogus tel.505393636 po godz 14-ej. Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

GRALIŚMY DLA WOŚP
11 stycznia 2015 roku Fundacja "Zdrowie" razem ze Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Lila-Róż" i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Nowogard graliśmy dla WOŚP- były pokazy samobadania piersi na fantomie, badanie poziomu cukru we krwi, cholesterolu, trójglicerydów, ciśnienia tętniczego, prowadzona był promocja zdrowia w formie informacyjno-edukacyjnej.

 Fundacja konferencja
Dnia 4 lutego 2015roku Fundacja "Zdrowie" uczestniczyła w konferencji Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej zat. "Ekonomia Społeczna Szansą Rozwoju Regionu" w konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawiciele lokalnych i krajowych władz. Przez cały czas trwania konferencji zaproszeni goście odwiedzali stoiska promujące usługi i produkty podmiotów ekonomii społecznej obsługiwane przez OWES.