mt_gallery:2013 05 26 bal fundacja01

24 maja 2013r.odbył się bal charytatywny z okazji zakończenia rozbudowy nowogardzkiego Szpitala - największej inwestycji w dziejach Gminy Nowogard. Organizatorami balu było Stowarzyszenie na rzecz Szpitala w Nowogardzie oraz Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie".
W wyniku sprzedaży zaproszeń na bal, aukcji obrazów, licytacji zaproszenia do Parlamentu Europejskiego i indywidualnych wpłat osób, które w balu nie brały udziału a chciały wesprzeć szczytny cel, zebrano kwotę 29.766,49 zł.


Należy także podkreślić , że duży wkład w zebraną kwotę mieli nowogardzcy przedsiębiorcy, którzy wzięli aktywny udział w przeprowadzonej aukcji i zakupili wiele cennych obrazów.
Środki finansowe z balu zostały przekazane na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo uruchomionego szpitala.

 

PODZIĘKOWANIE

Dla Sponsorów i Uczestników Balu Charytatywnego w związku zakończeniem modernizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, za ofiarność i hojność, za chęć bycia z nami w tak szczytnym celu

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Zebrany dochód w kwocie 29.766,49zł, w całości przekazany został dla SPSR w Nowogardzie.

Prezes SFOM „Zdrowie" Lidia Bogus
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala Jerzy Jabłoński